close
تبلیغات در اینترنت
دانلود مقاله درباره انبار و اصول انبارداری

دانلود مقاله درباره انبار و اصول انبارداری

دانلود مقاله درباره انبار و اصول انبارداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انبار و اصول انبارداری

تعریف انبار : انبار محلی است برای نگهداری کالاها یا مواد که موجودهای ان بر اساس یک سیستم صحیح طبقه بندی ، ثبت و نگهداری می شوند .
تقسیم بندی اصول انبار داری   از نظر کیفی :
تقسیم بندی انبار از نظر نوع کالا
1. انبار مواد اولیه
انبار قطعات یدکی انبار قطعات سنگین و انبار قطعات ساخته شده انبار فلزات انبار غذائی انبار مالتجاره و انبار تدارکات و انبار سازمان خدمات
2. تقسیم بندی انبار از نظر چگونگی ماهیت عملکرد مانند : گمرکی شامل انبارهای گمرکی و ترانزیت
انبارهای توزیع انبارهای کارخانه های صنعتی
3. انبار از نظر ساختمانی : 1 . انبارهای کاملا" پوشیده 2 . انبارهای سر پوشیده بدون دیوار 3 . انبار بارانداز و محوطه باز انبار از نظر انجام عملیات انسان و ماشین به انباری گفته می شود که به وسیله ماشین و دستگاه انجام می شود .
وظایف مسئول انبار :
1. اجرای سیستم و روش مطلوب توسط مقامات سازمان
2. مراقبت و صدور دستور جهت محافظت از موجودهای انبار از لحاظ فساد و نابودی و سایر خطرات احتمالی
3. نظارت کلی نسبت به تمام انبارهای سازمان از طریق روسای واحدهای تابعه
4. تعیین انواع مختلف کالاهایی که باید در انبار نگهداری می شود .
5. نگهداری مدارک مربوط به موجودهای واقعی کالاها در موسسه
6. توصیه و پیشنهاد روش های انبارداری و اطلاعات لازم در سیستم
7. اجرای بودجه مصوب انبار
8. مراقبت در رفع نواقص پرسنلی و تکمیل کادر انبارداران و انتخاب آنان بر حسب نیلزهای کاری و انجام آموزشهای لازم برای پرسنل انبار
9. مراقبت در ارسال گزارشات ماهانه و سالانه انبار مکاتبات و انجام امور اداری مربوط به انبار و کالای آن .
وظایف انباردار :
1. حفظ و حراست کلیه اجناس که در تحویل انبار می باشد . و مراقبت از فساد و مخاطرات احتمالی
2. اطلاع از موجودی انواع اجناس موجود در انبار در هر موقع از زمان
3. .تعیین و تشخیص اشیاء اضافی و بدون استفاده و گزارش نمودن 4
4. مراقبت در این که موجودیهای انبار از حداقل و حداکثر مندرج در کارتهای انبار کمتر و یا بیشتر نباشد .
5. نظارت در دریافت و تحویل کالا طبق دستورات صادره و تهیه اسناد مربوط به آن
6. مراقبت در بسته بندی و حمل محصولات و توزیع در شمارش کالا
7. مراقبت در سبک مدارک و اسناد و دفاتر و کارتهای انبار
8. داشتن مهارت کافی در طبقه بندی ، نگهداری ، جاگذاری اجناس و ترتیب محل انبار و کالاها و کد آنها
9. حسن شهرت در امانت و حفظ منافع موسسه
10. آشنایی کامل از فنون انبارداری و به کارگیری سیستم های مربوط و انبارداران و نظارت در حسن کارگیری و استفاده از کامپیوتر و نرم افزارهای مربوط .
11. نظارت در نظم گزارشات هر دوره عملکرد هفتگی ، ماهانه ، فصلی ، سالانه
12. تنظیم فرم سنجش انبارداران و پرسنل مربوطه در مورد عملکرد آنان و افزایش حقوق و افزایش پاداش معلقه .
نکاتی که باید در طراحی و برنامه ریزی کالا رعایت شود :
1. تعین انواع کالاها ی مورد نیاز سازمان
2. . استاندار کردن کالاهای مورد نیاز سازمان 3
3. تعیین مفدار هر یک از اقلام کالاها 4
4. شناسایی منابع خرید و تامین کالا
منظور از اجرای طراحی در برنامه ریزی جدید و تامین کالای مورد نیاز سازمان چیست ؟
1. چه کالاهایی مورد نیاز است .
2. . این کالاها با چه مارک و مشخصاتی باشند .
3. . منابع خریداری و تهیه این کالا کجا
4. از هر قلم چه مقدار احتیاج داریم 5 . چه فضا و مکان و زمانی را برای کالا در نظر بگیریم
شرایط بهبود انبار و روابط انبار و توزیع
1. برگزاری جلسات مشترک منظم انبار و مدیریت توزیع جهت بررسی مسائل جاری
2. استفاده از مدیران آموزش دیده و حرفه ای
3. استفاده از سیستم رایانه مناسب
4. استفاده از سیستم حمل و نقل با کیفیت
مزایای سیستم صحیح انبارداری
1. دریافت، حفاظت و در دسترس قراردادن کالاها
2. تشکیل فایلهای اطلاعات صحیح
3. دادن اطلاعات دقیق و صحیح به بخشهای موسسه از جمله حسابداری صنعتی
4. رفع اشکال ناشی از وابستگی سیستم و موسسه به افراد خاص 5
5. دادن اطمینان خاطر به مدیریت
6. ایجاد کنترل های دقیق
7. کاهش هزینه های سربار ناشی از سهل انگاری در مصرف
8. جلوگیری و حذف هر گونه سوء استفاده اجتماعی
منابع ورود کالا به انبار
1. خریدهای داخلی
2. خریدهای خارجی 3
3. کالا یا مواد انتقالی از سایر انبارها
4. اجناس برگشتی
5. کالا یا تولیدات موسسه
6. کالا یا اجناس اهدایی
نکات مهم و حداکثر بهره وری از فضای انبار
1. استفاده حداکثر از فضای بالای سر
2. استفاده از فضای خارج ساختمان
3. رعایت اندازه اجناس
4. انبار کردن عمودی
5. رعایت فاصله مناسب قسمتها
6. در نظر گرفتن زمان مصرف کالاها
7. در نظر گرفتن محل مناسب برای اندازه گیری

وظايف مسئول انبار

 • دستور و برنامه كار را از سرپرست مربوطهدريافت مي‌كند.
 • كالاي وارده را تحويل گرفته و كنترلمي‌كندو قبوض و فرمها و صورت‌مجلسهاي مربوطه را امضا مي‌كند.
 • كالاي خريداري شده و تحويل داده شده بهانبار را با نمونه اصلي تطبيق مي‌كند.
 • مكان مناسب براي انبار كردن انواع كالاهارا با توجه به نوع،وزن،حجم و كثرت مصرف آنها تعيين مي‌كند.
 • از موجودي انبارها در فواصل معينصورت‌برداري مي‌كند.
 • موجودي انبارها را رسيدگي و كارپردازان رابراي تجديد سفارش آگاه مي‌كند.
 • در حفاظت و ايمني انبارها براي جلوگيري ازفساد، شكستگي، و ديگر خطرات منجمله ايمني در زمان آتش‌سوزي مراقبتهاي لازم را بهعمل آورد.
 • در شمارش، بسته‌بندي و حمل و نقل كالامراقبت به عمل مي آورد.
 • در ورود و خروج لوازم و اجناس و كالاهاذنظارت و كليه اسناد مربوطه را امضا مي‌كند.
 • در درستي صدور قبوض و حواله‌هاي انبارنظارت مي‌كند.
 • بر كارهاي مربوط به تحويل و تحول انبارهانظارت مي‌كند.
 • گزارشهاي ماهانه انبار را رسيدگيمي‌كند.
 • تاريخ مصرف برخي از اقلام مصرفي ماننددارو، مواد آزمايشگاهي و بهداشتي را كنترل و به تاريخ انقضاي آنها توجهمي‌كند.
 • كاركنان تحت سرپرستي را راهنماييمي‌كند.
 • گزارشهاي لازم را تهيهمي‌كند.
 • ديگر كارهاي مربوطه را برابر دستور انجاممي‌دهد

وظايف  اصلی انباردار چیست؟ و اصول آن چگونه رعایت می شود؟

 • دستور و برنامه كار را از سرپرستمربوطه دريافت مي‌كند.
 •  از موجودي انبارها به نحو مطلوب نگهداري و آنهارا مرتب مي‌نمايد.
 •  اجناس و مواد انبار را براي قراردادن آنها درمكان مناسب طبقه‌بندي و شماره‌گذاري كرده و در صورت نياز برچسب به آنها الصاقمي‌نمايد.
 •  اصول بهداشتي و ايمني و حفاظتي و پيش‌بيني‌هايلازم براي پيش‌گيري از حوادث احتمالي مانند آتش‌سوزي، دزدي، ضايعات و فساد و ... رادر مورد اجناس انبار شده در انبارها رعايت مي‌كند.
 •  در نقل انتقالات اجناس و مواد انبارها دقت كردهو اصول و نكات انبارداري را رعايت مي‌كند.
 •  در هنگام تحويل و تحول كالاها را از لحاظ انطباقكمي و كيفي با نمونه‌ها و مشخصات مندرج در حواله و اسناد و درخواستها كنترل مي‌كند.
 •  اسناد را تنظيم مي‌كند، كالا را تحويل و تحولمي‌نمايد و به تحويل‌دهندگان رسيد ارائه كرده و از تحويل گيرنده رسيد دريافتميدارد.
 •  فاكتورها،حواله و سفارشهاي كالا را كنترلمي‌كند.
 •  كارتهاي انبار را تهيه و آنها را تفكيك كرده واقلام را در كارتهاي مربوطه ثبت مي‌كند(البته اين كار از حالت دستي خارج شده و بااستفاده از رايانه صورت مي‌پذيرد.)
 •  گزارش مالي انبار و قيمت اجناس ورودي به انبار ونيازمنديهاي مربوطه را تهيه مي‌كند.
 •  مواد و اجناس و لوازم يدكي را تحويل گرفته و درصورت لزوم توزين مي‌كند.
 •  در رسيدگي به موجوديهاي انبار و صورت‌برداري ازكالاهاي موجود همكاري مي‌كند.
 •  در بارگيري انواع كالاهاي خروجي از انبار مراقبتمي‌كند.
 • باربرداران را براي قراردادن كالاها و موادتحويلي از محلهاي معين راهنمايي مي‌كند.
 • از كالاهاي نامرغوب و بلامصرف براي سرپرست مربوطهگزارش تهيه مي‌كند.
 •  با ديگر انباردارها همكاريمي‌نمايد.
 •  گزارشهاي لازم را تهيهمي‌كند.
 •  ديگر كارهاي مربوطه رابرابردستور انجام مي‌دهد.

 

ارسال نظر

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی